Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Overzichtspagina Wonen, Werken en Verkeer

Wat doen we?

De Werkgroep Wonen, Werken en Verkeer wil het wonen in Waspik zo aantrekkelijk mogelijk maken. Voor iedere bevolkingsgroep, jongeren, ouderen en andere bewoners, moet er een goed aanbod zijn van woonruimte en andere voorzieningen.

Werken vlakbij huis: wie wil dat niet. Samen met de Waspikse ondernemers geeft de werkgroep een beeld van de bedrijvigheid in en om Waspik en wordt aandacht gegeven aan openstaande vacatures en stageplaatsen.

Wonen in een veilige omgeving betekent ook een goede infrastructuur. Een 30 kilometer gebied waar kinderen veilig kunnen spelen en ouderen veilig kunnen lopen en een route voor het doorgaande verkeer, die goed is aangegeven en voorkomt dat er sluipverkeer ontstaat.

Via de menukeuzes kunt u zien waar we mee bezig zijn, wat we al gedaan hebben en wat we nog voor plannen hebben.

Een mooi, bedrijvig en veilig Waspik. Waar het fijn wonen is. Daar staan we voor.

Waar staan we voor?

Wonen, Werken en Verkeer is een breed begrip. Wat we in ieder geval op korte termijn willen bereiken, is dat we een goede gesprekspartner voor de gemeente en de bevolking zijn. Met de gemeente hopen we op snel de eerste contacten te kunnen leggen om over diverse onderwerpen te kunnen overleggen. Dit is met name nog op het gebied van de verkeersveiligheid en over het onderhoud van de wegen.

 

Waalwijk als logistiek knooppunt

Op dit moment spelen er veel zaken rondom Waalwijk op het logistieke vlak en de bereikbaarheid. De belangrijkste zijn:

· De aanpassing van de N261

· De verbreding van de A27

· Mobiliteitsplan gemeente Waalwijk

 

Aanpassing N261 (Waalwijk Tilburg)

De aanpassing van de N261 heeft ook invloed op de doorstroming voor het verkeer op de A59. Wilt u meer weten over de N261 dan kunt u een kijkje nemen via een 3d animatie.
3D animatie N261


Verbreding A27

Er worden plannen gemaakt voor de verbreding van de A27. Op dit moment kunnen we de consequenties ten gevolge van deze aanpassingen niet goed overzien. We zullen de ontwikkelingen op de voet proberen te volgen om de mogelijke gevolgen in te schatten.
Hieronder vindt u een link naar website van de Rijkswaterstaat over de verbreding van de A27.
A27: verbreding traject Houten - Hooipolder


Mobiliteitsplan
De gemeente laat ook een mobiliteitsplan opstellen. Dit betreft de gehele gemeente Waalwijk. Ook daar willen we als werkgroep Wonen, Werken en Verkeer aan deelnemen. Zo speelt daar de rotonde van 't Vaartje een rol. Het is namelijk een belangrijk punt voor het inkomend en uitgaand verkeer van Waspik en niet te vergeten het verkeer naar 's Gravenmoer, Oosteind en Sprang-Capelle. Het is al wel duidelijk gemaakt dat de rotonde niet alleen wordt gebruikt door het normale verkeer, maar ook door zwaar vrachtverkeer.

 

 

Verkeer

Enkele aandachtspunten op het gebied van verkeer zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

De rotonde 't Vaartje - Schoutstraat -Provincialeweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De situatie Schoolstraat - Spoortstraat - Stationslaan - Halve zolenpad

 

Toename van Schoolverkeer
Door de sluiting van de Hoogt zal het fietsend schoolverkeer gaan toenemen. Ook daar zal aandacht aan worden gegeven.

Hiervoor zijn aanpassingen gemaakt m.b.t. Het fietspad vanuit De Vest.

 

Verbeteren herinrichten plateau Beneden Kerkstraat / Kanaalpad

 

Verbeteren verkeersveiligheid Vrouwkensvaartsestraat

Onduidelijke verkeerssituaties
Mocht u verder nog onduidelijke verkeersituaties tegenkomen, het staat u vrij deze te melden bij de het
secretariaat Platform Waspik.
Een aantal verkeerssituaties zijn al aangepast, zoals diverse verkeersborden langs de:

· Benedenkerkstraat

· Ventweg Schoutlaan

· Kerkstraat/Beatrixlaan

 

Maatregelen tegen (extra) sluipverkeer

Het Platform Waspik is samen met andere belangenpartijen en de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg bezig om het toenemende verkeer op de doorgaande weg vanaf de snelweg door Waspik en Raamsdonk richting Raamsdonksveer en andersom te beperken/voorkomen en gelijktijdig te zorgen voor een verkeersveiligere weg. Inmiddels is er door de gemeenteraden met een pakket aan maatregelen ingestemd. In de bijlage kan u daar meer over lezen.

Binnenkort zullen de gemeente de bewoners die langs de doorgaande wegen wonen benaderen en de plannen uitleggen.

 

 

 

 

 

 

Brief aan de bewoners

 


Wonen

Waspik is een leuke plaats om in te wonen. Dit willen we ook zo houden. Dit hopen we te realiseren door aandacht te geven aan:

· Betrokkenheid bij nieuwe bouwlocaties

· Bouwen starterswoningen

· Renovatie oudere huurwoningen

· Reconstructie van de kerkvaartse Haven

· Verbetering trottoirs

· Gemeentelijk groen Heemraadstraat

· Integraal uitvoeringplan wegen, riool en verkeer

· Erfgoedpromotie Waspik


Op het gebied van Wonen zijn we onder meer betrokken bij de volgende onderwerpen:

Woningbouw hoek Dorpsplein-Schoolstraat.
Inmiddels is het stuk grond, dat eigendom was van Casade, in mei 2017 verkocht aan Willemsz Beheer uit Sprang-Capelle. Hier is in 2020 het appartementencomplex “Waeshof” gerealiseerd.

 

Van oud naar nieuw ....

 

 

 

Toekomstbestendigheid van Waspik

Hieronder vind je het rapport dat in 2022 is opgemaakt over de toekomst van Waspik.

 

Klik op het PDF-logo waarna het bestand opent. Dit openen kan even duren vanwege de omvang van het rapport.

 

Klik op het logo om het rapoport te openen

 

 

Werken

Om Waspik aantrekkelijk te houden voor ondernemers en bewoners proberen we de contacten te Intensiveren met bewoners en ondernemers. Belangrijke gesprekspartner is natuurlijk ook de Industrieclub Waspik (ICW). De werkgroep voert met een zekere regelmaat overleg met het bestuur van de ICW over nieuwe ontwikkelingen op Scharlo.

Meldingen bij de gemeente

Iedere inwoner kan helpen de leefbaarheid te verbeteren. Dit kan ook door melding te maken bij gemeente over zaken betreffende de openbare ruimte, zoals een kapotte lantaarnpaal, een losliggende stoeptegel of een verstopte straatkolk, U kunt dit op verschillende manieren melden bij de gemeente, namelijk:

Telefonisch:
Telefonisch via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer:
0416 - 683456. Buiten kantoortijden krijgt u een bandje te horen. Heeft u een melding waarvan de oplossing niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, volgt u dan het keuzemenu. Blijft u even aan de lijn totdat er wordt opgenomen of spreek uw boodschap, naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Digitaal:
U kunt uw melding ook op digitaal doorgeven via een digitaal formulier digitaal, 24 uur per dag, 7 dagen per week via:
-
Formulier Meldingen Leefruimte (met DigiD)
-
Formulier Meldingen Leefruimte (zonder DigiD)

Smartphone:
Via de smartphone geef je de locatie, omschrijving en persoonlijke gegevens met een paar simpele handelingen door. Daarbij is het mogelijk om een foto te maken van de situatie en mee te sturen met de melding. Alle gegevens komen vervolgens rechtstreeks in het meldingssysteem van de gemeente binnen, zodat ze opgepakt kunnen worden.
Als de status van de melding wijzigt (in behandeling genomen, afgehandeld) krijg je hiervan ook bericht op je smartphone. Voor het doen van een melding kun je
veilig gebruik maken van de app Fixi. Deze kun je vinden in Google Play voor Android en in de App Store voor Apple apparaten.
Deze app is te herkennen aan het volgende logo:

 

Klik om naar de website van Casade te gaan
220210-Aan de bewoners van het 50 km lint2-v3-def.pdf