Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Wat doen wij

Het doel van het Platform Waspik is om samen met en namens alle inwoners van Waspik in samenwerking met de gemeente Waalwijk de leefbaarheid van Waspik te bevorderen. De Stichting Platform Waspik is opgericht op 13 september 2007, nadat het DOP-rapport (Dorps Ontwikkelings Plan) door de gemeenteraad van Waalwijk was aangenomen. Het huidige DOP geldt voor de periode 2005 – 2015. Voor de realisatie van de plannen wordt niet alleen samengewerkt met de gemeente Waalwijk, maar ook met andere organisaties.

Het platform zal regelmatig met de inwoners van Waspik van gedachten wisselen over lopende ontwikkelingen en wensen die er leven. Dit zal minimaal eenmaal per jaar gebeuren op een bijeenkomst. Via deze site word je op de hoogte gehouden van wat er speelt. De organisatie van het platform bestaat uit drie werkgroepen en een dagelijks bestuur. De werkgroepen zijn:
- Sociaal Klimaat
- Wonen, Werken & Verkeer
- Natuur en Milieu

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kun je meer informatie krijgen over de organisatiestructuur (LEDENLIJST). De jaarverslagen van het platform kun je vinden onder ALG.NUT BEOGENDE INSTELLING(ANBI). Via CONTACT kun je een bericht sturen aan het secretariaat, die vervolgens zorgt voor eventuele verdere distributie naar het gewenste bestuurslid. Tevens vind je er de mogelijkheid om in contact te komen met de redactie van de website.

 

De statuten en het huishoudelijk reglement kun je lezen via onderstaande links.

Statuten van het Platform Waspik

Huishoudelijk reglement van het Platform Waspik

Het Platform Waspik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 18090621.