Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Overzichtspagina Natuur en Milieu

Wat doen we?

Waspik is een dorp met veel groen en schone lucht. En dat moet natuurlijk zo blijven.

De Werkgroep Natuur en Milieu houdt zich intensief bezig met Waspik en directe omgeving. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er is, maar ook nagedacht over initiatieven om Waspik nog mooier te maken. Bijvoorbeeld door het uitzetten van wandelpaden door de natuur en - waar mogelijk - het aanleggen van nieuwe fietspaden.

De Werkgroep houdt ook in de gaten of het milieu geen schade ondervindt van nieuwe bedrijvigheid.

Hieronder kunt u alles vinden over wat de werkgroep nu aan het doen is, maar ook wat al is gerealiseerd en wat er nog aan plannen voor de toekomst zijn.

Voor een mooi Waspik. De moeite meer dan waard.
 

Wat nog moet komen

De werkgroep Natuur & Milieu is constant bezig met het verbeteren en in stand houden van de natuur en het milieu in en rond Waspik.

1. Huidige of lopende projecten

2. Jaarlijkse en regelmatig terugkerende activiteiten (sinds 2008)

3. Uitgevoerde projecten (op volgorde van datum)

 

 

Aanpassing van het maaibeleid in De Vest  (Datum: 30-09-2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enige tijd geleden heeft het Platform Waspik uitgelegd waarom er wordt gemaaid in De Vest. We hebben uitgelegd dat dit nodig is voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het bloemrijk grasland. Het maaien gebeurde in enkele fasen (2 rondes), zodat er in het groeiseizoen eigenlijk altijd bloemen stonden, maar het kan natuurlijk altijd beter. De Werkgroep Natuur en Milieu heeft het maaiplan nog eens goed bekeken en een aanpassing doorgevoerd (zie bijlage).

 

Vroeger werd er in 2 rondes gemaaid, namelijk in juni een gedeelte en in september alles. Dit had tot resultaat dat in het groeiseizoen er eigenlijk altijd wel bloemen aanwezig waren. Maar tijdens het maaien in september werd alles gemaaid en oogde De Vest vanaf deze maand behoorlijk kaal. Wat we nu aan de Gemeente Waalwijk hebben voorgesteld is dat de maaironde in juni hetzelfde blijft, maar dat de maaironde in september wordt gewijzigd. Dan gaan we niet alles meer maaien, maar alleen het gedeelte dat in juni nog niet gemaaid was. Daardoor zijn er over een veel langere periode gedurende het jaar bloemen aanwezig. Het gedeelte dat in juni is gemaaid ziet er in september alweer behoorlijk bloemrijk uit. Voor insecten, kleine zoogdieren is er zodoende ook altijd plaats om voedsel te zoeken (foerageren) en te schuilen.

 

Als er vragen of opmerkingen zijn over het gewijzigde maaibeleid, dan kunnen jullie deze stellen door een reactie te sturen aan info@platformwaspik.nl.