Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Geheugen Paviljoen Waspik

 

In overleg met beheer van Den Bolder, dementieconsulenten van Gemeente Waalwijk, Thebe (Jolanda de Cloe) en Dementie Vriendelijke Gemeenschap (DVG) Waalwijk is gestart met een wekelijkse bijeenkomst van mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers in Den Bolder in Waspik.

Sinds april 2022 vinden de wekelijkse bijeenkomsten plaats en zij mogen rekenen op een inmiddels respectabel aantal bezoekers.

 

Geheugen Paviljoen is GEEN dagopvang, maar bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie én hun mantelzorgers. Er kan koffie worden gedronken, een praatje gemaakt, een spelletje worden gespeeld, er is aanbod van beweegactiviteiten en er worden activiteiten georganiseerd. Met geschoolde vrijwilligers en de bezoekers samen wordt het programma samengesteld. Één van de dementieconsulenten bezoekt de bijeenkomsten en aan hen kunnen vragen worden gesteld.

 

Wanneer:

Iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Den Bolder in Waspik. Aanmelden is niet nodig.

 

Programma:

Iedere maandagmiddag wordt gestart met kopje koffie/thee en gezellig sociaal contact met elkaar.

Er is daarna ruimte voor activiteiten. Deelnemers bepalen samen welke activiteiten aangeboden worden. Voorlopig is de keuze gemaakt voor na het sociale contact aan de slag te gaan met spelletjes zoals Rummikub, Scrabble, sjoelen, biljarten, kaarten, gebruik geheugenkoffer e.d.

Bekend is dat beweging een gunstige invloed heeft op de conditie van de hersenen. Daarom wordt elke week afgesloten met (eenvoudige) beweegopdrachten die ook het nodige denkwerk vergen. De beweegactiviteit wordt aangeboden door een ervaren docent.                        

 

Meer informatie vind je bij:

 

dementieconsulenten, 0416-683456, dementieconsulent@waalwijk.nl

 

en op de website van Waalwijk:

Waalwijzer - Ouderen - Geheugenproblemen of dementie.

 

en

 

Waalwijzer - Ouderen - Geheugenproblemen of dementie - Inloopochtend Geheugen Paviljoen Waalwijk (en Waspik)

 

Voor bezoekers is geen indicatie nodig, men kan zich op de maandagmiddag melden bij de vrijwilligers en direct meedoen.