Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Data en verslagen van vergaderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur. Wil je erbij zijn? Stuur een email naar secretariaat.

Hier vind je de agenda voor de volgende vergadering.
Er is nog geen agenda voor 6 februari 2024.
Verder vind je hier tevens de jaarverslagen.
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Wat deed het Platform Waspik in 2023
16 januari
Informatieavond Energietransitie (Windmolens)
23 januari
Workshop Eenvoudig Energie Besparen
25 februari
Boomplantdag (85 bomen en struiken) door werkgroep Natuur en Milieu
18 maart
Opschoondag in Waspik
11 juli
Platform in gesprek met leden gemeenteraad en Defensie over windmolens
1 september
Platform start petitie over windmolens in Overdiepse polder
oktober
Succesvolle opvolging van oproep vrijwilligers voor de Dorpsboerderij
november
Voorbereiding coöperatie Waspikse Windmolens (Waspik Energie Neutraal)
Vergaderdata
Successen PFW
Bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen
Jaarverslagen