Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Uitgevoerde projecten in Waspik-Boven (op volgorde van datum)

 

 

 

 

 

Buurt Preventie Team Waspik-Boven (Datum: 29-03-2020)

 

Sinds begin 2017 bestaat er in Waspik-Boven een Buurt Preventie Team (BPT). Middels dit BPT willen we er met z'n allen voor zorgen dat de buurt veilig en daarmee ook leefbaar blijft. U heeft wellicht al eens iets gehoord over een BPT, maar gezien het feit dat u sinds kort in deze wijk woont, wil ik u met deze brief informeren over het bestaan van het BPT Waspik-Boven.

Bij deze brief vindt u:

· Een informatiekaart waarop belangrijke telefoonnummers staan en die u bijvoorbeeld in de meterkast kunt ophangen

· Een meldingsformulier; dit formulier is bedoeld om uw BPT te voorzien van tips en meldingen.

· Dit formulier kan in een gesloten enveloppe worden gedeponeerd bij de straatvertegenwoordiger.

· U kunt er echter ook voor kiezen om per mail een melding te doen bij uw straatvertegenwoordiger.

· Een brief met uitleg over het meldingsformulier, zoals verstuurd bij aanvang van BPT Waspik-Boven.

· Een overzicht van de straatvertegenwoordigers in Waspik-Boven

 

Een nieuw meldingsformulier kunt u per mail aanvragen. Mocht u echter niet over e-mail beschikken, dan kunt u altijd bij de een van de teamleden terecht om een formulier op te halen.

 

Daarnaast is er sinds mei 2018 ook een BPT Waspik-Boven Whatsapp groep actief. Als u zich hier bij wilt aansluiten, stuur dan even een berichtje naar: 06-15320121.

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben over het BPT Waspik-Boven, neem dan eens een kijkje op de gezamenlijke website www.bpteamswaspik.nl. Mocht u daarna alsnog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar Pieter van Dongen: pvdongen11@gmail.com.

 

Wij hopen dat ook u een bijdrage gaat leveren aan een veilige buurt.
 

Met vriendelijke groet,

 

Pieter van Dongen

coördinator BPT Waspik-Boven

 

 

 

Basisschool De Hooght (Datum: 18-09-2017)

 

U heeft het waarschijnlijk de afgelopen jaren, van een afstandje of van dichtbij, ook meegekregen dat basisschool De Hooght in Waspik-Boven gesloten is. Naar aanleiding van dat feit zijn er binnen de gemeenschap van Waspik-Boven een aantal personen zich actief gaan inzetten om dit prachtige en beeldbepalende gebouw te behouden.

Na heel wat overleggen en discussies met het gemeentebestuur en betrokkenen, is uiteindelijk begin dit jaar de laatst benodigde handtekening gezet om van De Hooght een maatschappelijk georiënteerd bedrijfsverzamelgebouw te maken.

In juli heeft de laatste van de huurders haar intrek genomen in het gebouw en daarmee is "De Nieuwe Hooght" weer volledig in gebruik.

Wat voor de kern Waspik-Boven als betreurenswaardig nieuws is begonnen, gaat vanaf nu volledig de positieve kant op! We hebben er in Waspik-Boven weer een actieve trekpleister bij en gaan er uiteraard vanuit dat dat de komende jaren ook zo blijft.

 

Dit heuglijke feit willen we graag met jullie delen en daarom bent u van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren op

 

zaterdag 23 september 2017 vanaf 12:00 uur

Deze middag zal opgeluisterd worden door een aantal muzikale optredens, activiteiten voor de kinderen en jeugd en oud Hollandse spelletjes. Gedurende de hele middag zullen de “bewoners” van De Nieuwe Hooght zich presenteren d.m.v.  demo's, workshops en sport- en dansactiviteiten.

Om 14:00 uur zal wethouder Keijzers de officiële opening verrichten.

Uiteraard kunt u ook genieten van een lekker warm of koud hapje en bijbehorend drankje en op het buiten terrein staan tenten zodat we ook bij regen niet allemaal naar binnen hoeven. Rond de klok van 17:00 uur zal de middag afgesloten worden.

We hopen u te mogen begroeten op 23 september as. bij "De Nieuwe Hooght" aan de Carmelietenstraat 21 in Waspik-Boven.

 

 

Bijeenkomst Waspik Boven van 28-04-2016 (Datum: 10-06-2016)

 

Klik hier om het verslag van de vergadering te lezen.

 

Op 28 april 2016 is er een bijeenkomst geweest in Waspik-Boven. U kunt het verslag hiervan lezen door op het PDF-logo te klikken.

 

Aanplant tuintjes Sint Jozefhof  (Datum: 10-04-2016)

Om de zeskamp in Waspik-Boven ook dit jaar weer tot een succes te kunnen maken, hebben we uiteraard ook de (financiële) hulp nodig van sponsoren. Eén daarvan is Casade. Zij hebben voor dit keer met de organisatie de afspraak gemaakt om een 'tegenprestatie' te leveren voor deze ondersteuning. Uiteraard staan onze vrijwilligers daar voor open en zodoende zijn we met een 5-tal enthousiastelingen op zaterdag 26 maart aan de slag gegaan. De bedoeling was het opnieuw aanplanten van de tuintjes in het St. Jozefhof. Deze tuintjes waren reeds door Casade leeg gehaald en klaar gemaakt voor nieuwe aanplant.

Om 9.00 uur waren de deelnemers aanwezig en zijn we, na kort overleg over hoe we het zouden aanpakken, met de handen uit de mouwen gegaan. De hortensia's die geplant moesten worden zijn eerst uitgezet om een juiste verdeling te krijgen. Gelukkig was Sef Linders ook van de partij, dus die kon met zijn groene vingers goed aangeven waar we op moesten letten! Tussendoor heeft één van de bewoners nog een heerlijk bakkie koffie met iets lekkers voor ons verzorgd en na weer oppakken van het werk stonden de hortensia's er even over 11.00 uur allemaal in! Om de geslaagde morgen in stijl af te sluiten, werden we door een andere bewoner nogmaals voor de koffie uitgenodigd en hebben we daar wederom van genoten, zittend in het zonnetje met een heerlijk worstenbroodje erbij! Nu kan de organisatie zich vol gaan richten op de verdere voorbereidingen voor de zeskamp op 26 juni as!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Pieter van Dongen

Platform Waspik

werkgroep Waspik-Boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Waspik-Boven  (Datum: 14-02-2016)

Het is een tijdje rustig geweest binnen de werkgroepen van Waspik-Boven. Tenminste zo zal het lijken voor de meesten van jullie. Achter de schermen wordt er nog steeds volop gewerkt. Daarom bij deze een korte update zodat de laatste 'stand van zaken' weer even bekend is. Zo is er bijvoorbeeld in november een natuurwerkdag geweest waarbij een paar van de Bovense vrijwilligers hebben meegeholpen om wilgen te knotten langs het Kanaalpad. Half januari is ditzelfde gedaan in natuurgebied De Vest. Zoals jullie allen ondertussen hebben gezien, is de oversteek van het fietspad vanuit De Vest op de Schotse Hooglanderstraat gerealiseerd. Mede door de samenwerking van de werkgroep verkeer, de gemeente Waalwijk en Veilig Verkeer.

Op dit moment zijn de plannen voor verplaatsen van speeltoestellen volop in bespreking. In overleg met de gemeente en de werkgroep speelvoorzieningen ligt er ondertussen een plan om de toestellen vanuit de Elzendreef naar het Wilgenplantsoen te verplaatsen. Ook de overige speelveldjes worden aangepakt. Zo gauw concreet is hoe en wanneer dit zal plaatsvinden, worden jullie weer geïnformeerd.

Laatste dat gemeld kan worden is de voorbereiding van de 2e 6-kamp van de werkgroep activiteiten. Zij zijn alweer volop bezig met het verzinnen van nieuwe, nog uitdagendere en leukere spellen voor deze familie activiteit.

Dit alles geeft maar aan dat we met z'n allen zeker niet stil zitten en stug doorgaan! Ondanks het feit dat we dat misschien niet altijd van elkaar weten. Via deze weg willen we jullie allen ook nog eens duidelijk maken dat als jullie met vragen zitten of je hebt ideeën ter verbetering van welke zaken dan ook in Waspik-Boven, schroom niet en laat het weten via een mail aan Pieter van Dongen.

 

Overzichtspagina Waspik-Boven

 

Om de activiteiten, die in de afgelopen tijd door de mensen in Waspik-Boven zijn uitgevoerd, te delen met de overige bewoners van Waspik zijn hieronder enkele links aangebracht.
Deze verwijzen naar diverse recente ontwikkelingen in Waspik-Boven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Het kan voorkomen dat de PowerPoint presentatie op uw taakbalk actief wordt i.p.v. direct te starten.
Klik dan het icoontje in de startbalk aan.)

 

Diverse verslagen

Notulen van de vergadering Werkgroep Waspik-Boven d.d. 6 juli 2015

Notulen van de vergadering Werkgroep Waspik-Boven d.d. 10 maart 2015

Notulen van de vergadering Werkgroep Waspik-Boven d.d. 27 oktober 2014

Notulen van de vergadering Werkgroep Waspik-Boven d.d. 16 september 2014

Verslag van de bijeenkomst in 't Schooltje d.d. 20 mei 2014

 

Klik op de afbeelding om de presentatie te starten/downloaden

Klik op de afbeelding om de presentatie te starten/downloaden

Powerpointpresentatie
Leefbaarheidsonderzoek Waspik-Boven

Powerpointpresentatie
Indeling Werkgroepen Waspik-Boven

De ploeg die de aanplant heeft verzorgd.

Het eindresultaat van een heerlijk dagje tuinieren.