Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Hoe ziet het te voeren beleid er uit?

 

De uitgangspunten voor het te voeren beleid van de Stichting Platform Waspik zijn grotendeels samengevat in haar statuten zoals opgesteld bij de oprichting. Deze zijn in 2012 enigszins aangepast na het aflopen van het Dorp Ontwikkelings Plan.

Basis hiervan is het bevorderen en in stand houden van de leefbaarheid in Waspik voor zowel de korte maar ook voor de langere termijn.

Belangrijkste taken die de stichting tot doel heeft gesteld zijn: