Klik hier om naar de Home pagina van Platform Waspik te gaan

Home

Platform

Ledenlijst

Vergaderdata, Agenda's en Verslagen

Contact

Beleidsplan

Privacy wetgeving

Sociaal Contact Waspik

Geheugen Paviljoen Waspik

Duurzame Energie

Opwekken

Warmtevisie

Presentaties 16-01-2023

Workshop Energie 13-02-2023

Workshop Energie 04-04-2023

Natuur en Milieu

Wonen, Werken en Verkeer

Waspik-Boven

Het Klauterwoud Waspik

Foto's van de opbouw

Foto's van de opening

Dorpsboerderij Waspik

Vervoer- en Bood- schappendienst Waspik

E-bike Duofietscentrale Waspik

Stratenloop Waspik

Diversen

Dorpskrant Waspik

Gemeentepagina

Wijkdiensten Waspik

Nieuws en websites over Waspik

Busdiensten van en naar Waspik

ANBI

Onze wijkagent(en)

 

Waar vind ik de Natuurspeeltuin in Waspik?

 

 

Het Klauterwoud is te vinden in Waspik aan de Irenestraat, vlakbij de Dorpsboerderij. De ingang is aangeduid met de groene pijl. Aan die zijde is ook de fietsenstalling. Voor auto’s is er geen parkeerruimte maar bij de sporthal en ten noorden van het medisch centrum de Wissel is wel een parkeerplaatsje te vinden.

 

Plaatsen van nieuwe bankjes (Datum: 13-04-2019)

 

‘s Ochtends, even na 08:00 uur stond een ploeg vrijwilligers al klaar bij de Hobbyclub Waspik om de door hen gemaakte banken op te halen en deze naar het Klauterwoud te brengen.

De zware houten banken werden in twee ritten naar de speeltuin gebracht....

 

.... en met de aanwezige vrijwilligers op hun plaats gezet. Dat was flink sjouwen!

De meeste nieuwe bankjes zijn geplaatst in het schaduwrijke deel zodat de bezoekers niet altijd in de volle zon hoeven te zitten.

 

Uiteindelijk moesten alle banken en picknicktafel nog met speciale beugels in de grond worden verankerd om omvallen te voorkomen. En moest de juiste positie worden bepaald en getest.

 

 

 

Verder werd er ook nog 2 kuub zand afgeleverd dat verdeeld werd onder de toestellen voor het spelen met water.

De klusdag op 30 maart 2019 (Datum: 03-04-2019)

 

Op zaterdag 30 maart j.l. Is een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om een aantal klussen voor de Natuurspeeltuin te klaren.

Terwijl een groepje bezig was met het repareren van het bestaande vlechtwerk, werd door anderen een nieuw vlechtwerk opgeleverd.

 

Weer een andere ploeg was bezig met het verstevigen van het “blote voetenpad” zodat de inhoud daarvan voortaan mooi op z’n plek blijft liggen. Er werd nog een bankje vanuit de zon naar de schaduw verplaatst om wat “koeler” te zitten.

En verder werd het bord dat aan het toegangshek hing op een andere manier bevestigd zodat het minder makkelijk weg te halen is. En er werd een nieuw bord aan de poort gemaakt met het verzoek om deze na bezoek te sluiten.

 

 

Jantje Beton doneert aan Natuurspeeltuin Waspik (Datum: 13-10-2017)

 

 

Inmiddels is bekend geworden dat door Stichting Jantje Beton een bedrag van € 4000,– wordt geschonken aan de Natuurspeeltuin Waspik. Weer een mooi bedrag dat kan worden besteed aan het bouwen van de speeltuin.

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 26-08-2017)

 

Buiten de reeds genoemde sponsors, is er inmiddels ook een aantal lokale sponsors gevonden.

 

Als je meer wilt weten over onderstaande sponsors, dan kun je op het desbetreffende logo klikken. Je gaat dan door naar de website van deze sponsor.

 

 

Voorheen 't Binnenhof

 

 

 

 

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 19-03-2017)

 

Er is opnieuw een sponsor gevonden die door een grandioze bijdrage zorgt voor de realisatie van onze Natuurspeeltuin, te weten het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

 

Inmiddels is er een aantal sponsors gevonden die het reeds eerder ontvangen bedrag aanzienlijk hebben verhoogd, te weten:

Thebe Stimuleringsfonds: € 5.000

Rabobank Stimuleringsfonds: € 12.500

Groen Linksaf: €500

Casade: € 5.000

Fonds NME: € 5.000

Jantje Beton Collecte: + € 750 (het wordt nog geteld door de regiocoördinator van Jantje Beton)

Kansfonds: € 10.000

VSB fonds: € 10.000

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant: € 1.924

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 10-02-2017)

 

Tijdens de vergadering van de werkgroep op 9 februari j.l. werden we aangenaam verrast door Monique Nieuwkoop, lid van de helaas opgeheven buurtvereniging Binnenbijster. Zij kwam het restantbedrag van hun kas brengen ten behoeve van onze Natuurspeeltuin.

Door Wilma werd de enveloppe met inhoud in ontvangst genomen, met uiteraard de hartelijke dank.

Het totaalbedrag voor de speeltuin blijft maar groeien .....

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 05-11-2016)

 

De werkgroep is op woensdag 2 november opnieuw bij elkaar geweest waarbij o.a. het overleg met de gemeente ter sprake is gekomen. Natuurlijk kunnen we niet zonder financiële steun, buiten het bedrag dat er al in kas zit, en inmiddels is er een aantal sponsors aangeschreven.

Voor de communicatie is afgesproken dat we hier in eerste instantie Facebook en de website van Platform Waspik voor gebruiken, omdat er een groot deel van de Waspikse bevolking snel bereikt kan worden. In een later stadium zal via de regionale bladen en natuurlijk de Dorpskrant Waspik eveneens nieuws over de natuurspeeltuin worden verspreid.

Verder kwamen er nog zaken aan de orde zoals het beheer van de natuurspeeltuin. Er zal regelmatig een “rondje” door de speeltuin gemaakt moeten worden om te zien of er geen mankementen zijn die direct onderhoud vergen. Er wordt gedacht om hier een groepje vrijwilligers voor aan te trekken.

 

Afstudeerproject

Door enkele studenten van het Prinsentuin College in Breda is een eerste ontwerp gemaakt voor de speeltuin. Dit ontwerp is tevens hun afstudeerproject. Dit heeft dus een tweeledig doel: zij kunnen er hun diploma mee halen en wij kunnen gebruik maken van hun ideeën. Het gaat dan met name om de inrichting van de toestellen en de paden. Er waren wel een paar opmerkingen vanuit de leden van de werkgroep en die zullen worden meegenomen in het overleg dat Wilma binnenkort met hen heeft.

De informatiefolder voor de fondsen en sponsors

 

Eerste overleg met de gemeente  (Datum: 30-10-2016)

 

Op vrijdag 28 oktober j.l. heeft  het eerste overleg met wethouder Van Groos over de realisatie van de natuurspeeltuin plaats gevonden.

De wethouder was heel positief en de gemeente wil graag helpen bij de aanleg van  de speeltuin in Waspik. Op dit moment wordt bekeken wie bij de gemeente de coördinator wordt, zodat de lijntjes met de gemeente kort blijven en er zijn goede afspraken gemaakt.

Namens de werkgroep is de wethouder een boekje aangeboden met daarin de informatie over de natuurspeeltuin en de natuurlijke speeltoestellen die de werkgroep aan wil schaffen. Dit informatieboekje wordt de komende tijd ook naar een aantal fondsen en sponsors gestuurd. De werkgroep hoopt op veel toezeggingen, zodat zij verder kan met de plannen voor de inrichting van de natuurspeeltuin.

 

 Een impressie van de natuurspeeltuin

 

 

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 05-10-2016)

 

Op woensdag 5 oktober 2016 is de werkgroep Natuurspeeltuin Waspik voor het eerst bijeen geweest. Er is een plan gemaakt wat er allemaal moet gaan gebeuren, het zogenaamde plan van aanpak. De uitwerking gaat nog wel wat tijd in beslag nemen, maar we proberen er snelheid in te houden. Er zal een aantal extra sponsors gezocht worden om zoveel mogelijk van het plan te kunnen uitvoeren.

 

 De werkgroep is druk bezig met het maken van het plan en het verdelen van de taken.

Natuurspeeltuin Waspik  (Datum: 25-09-2016)

 

Na het behalen van de eerste prijs in “Het Beste Idee van Waalwijk” is een werkgroep aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan de Natuurspeeltuin Waspik. Eén van de acties was om dit plan onder te brengen in een stichting. Het meest eenvoudig bleek om dit als werkgroep onder te brengen bij het Platform Waspik.

De werkgroep is inmiddels al enkele keren bij elkaar geweest om de start te maken.

De komende tijd zullen hun activiteiten via deze webpagina te volgen zijn.

 

 

 

't Binnenhof - Shops & Coffee
Van der Heijden Tweewielers
Bloembinderij Irene
Industriële Club Waspik
De Statie Wonen
Fitters Timmerwerken
Thebe
Rabobank De Langstraat
Groen Linksaf
Casade - Zo wil ik wonen
Fonds Natuur- en Milieu Educatie
Jantje Beton - Haal het kind naar buiten!
Kansfonds - Geven om een ander
VSB Fonds - iedereen doet mee
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Noord-Brabant